Alışveriş Merkezleri

Alışveriş Merkezleri

Alışveriş merkezi geliştirme, kiralama, fonksiyon geliştirme veya iyileştirme tasarımı, kira gelir analizi, operasyonel fizibilite, geri dönüş analizi, raporlama, operasyonel chek-up orta uzun vade gelir ve geri dönüş (ROI) analizi gibi alışveriş merkezlerinin sağlıklı ve uzun dönemli olması yönünde ihtiyaç duyulan tüm analiz ve raporlama hizmetleri.

  • Proje – Konsept Geliştirme – fonksiyon tasarımı

Arazi aşamasından, çoklu kullanımlı –mix use- veya sadece perakende odaklı projelerde arazi, hedef kitle, ürün tanımı tasarımı ve konumlandırması. Yapılması planlanan alış veriş merkezi ve/veya alışveriş alanları içeren karma projelerin geliştirme süreçlerinin 20 senelik tecrübe ve onlarca projenin kiralama ve tasarım süreçlerinden edinilen bilgi birikimi doğrultusunda verimlilik, hızlı geri dönüş, kiralanabilirlik ve doğru fonksiyon yapısı kriterleri gözetilerek değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi

  • Fizibilite

Yeni ve/veya açık projelerin gelir, operasyonel gider ve ortak alan/pazarlama gider yapılarının değerlendirilmesi. Projenin kuvvetli – zayıf noktalarının belirlenerek süreç aksiyon planlarının hazırlanması, uygulama süreçlerinin yapılandırılması

  • Genel Yönetim danışmanlığı

Açılış aşamasını tamamlamış projelerin yönetimi, ekip denetimleri, projenin güncel performansı ve ulaşmayı planladığı hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi. Teknik, finansal, kiralama ve pazarlama süreçlerinin yönetimi

  • Kiralama Danışmanlığı

Açık veya inşaat aşamasında ki alışveriş merkezi ve karma kullanımlı projelerin perakende ve ticari kullanım alanlarının kiralama süreçlerinin yönetimi

  • AVM marka konumlama – yeniden konumlandırma

Perakende pazarının her gün değişen dinamikleri, pazar ihtiyaçları ve rekabet etkileri doğrultusunda alışveriş merkezlerinin yenilenme ihtiyaçlarının tespiti ve realizasyonu.

  • Büyütme Danışmanlığı

Alış veriş merkezlerinin büyütülme, genişletilme süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

  • Röntgen değerlendirme – raporlama

Açık ve çalışan alışveriş merkezlerinin güncel durum değerlendirmesi, güçlü, zayıf gelişime açık ve tehdit altında ki yönlerinin tespiti ve raporlanması.  Aksiyon planlarının tanımlanması.